A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

E-kool

E-Kooliga liitumise taotlust saavad uute õpilaste (nt 1. klassi) vanemad hakata e-Kooli keskkonnas esitama alates 2. septembrist, kui lapsed on kantud e-koolis õpilaste nimekirja.

E-koolis kasutatavate lühendite seletused:

vh - väga hästi
h - hästi
hv - harjuta veel
or - on raske

T - puudumine-tervislikud põhjused
v - vabastatud kehalisest kasvatusest
V - võistlustel
P - põhjuseta puudumine

Tundide ajad

Õppetundide ajad 2017/2018. õppeaastal.

I tund 8.30-9.15
II tund 9.25-10.10
III tund 10.20-11.05
1. söögivahetund (I-IV klass)
IV tund 11.25-12.10
2. söögivahetund (V-IX klass)
V tund 12.30-13.15
VI tund 13.25-14.10
VII tund 14.20-15.05
VIII tund 15.15-16.00

Koolivaheajad

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

  • 21.-29. oktoober 2017
  • 24. detsember 2017 -
    7. jaanuar 2018.
  • 24. veebruar - 04. märts 2018
  • 21. aprill - 01. mai 2018
  • 13. juuni-31. august 2018 (v.a IX klass)