A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Eksamite ajad 2017/2018. õppeaastal

 eesti keel – 1. juuni 2018. a;
matemaatika – 8. juuni 2018. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
võõrkeele valikeksam suuline  võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Tasemetööde ajad 2017/2018. õppeaastal

 3. klassi tasemetööd:

6. klassi tasemetööd (elektroonilised):