A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Eksamite ajad 2016/2017. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017
valikeksam:
vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017

Tasemetööde ajad 2016/2017. õppeaastal

3. klass

eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017
matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017

6. klass

eesti keel (e-test) – 3. mai 2017
matemaatika (e-test) – 9. mai 2017
ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles või ühiskonnaõpetuses (e-test, aine avaldatakse testipäeva hommikul) – 18. mai 2017