A

Nõmme Erakool

"Elu viivad edasi isiksused, mitte põhimõtted."
Oscar Wilde

Nõmme Erakoolis kasvanud noori võime julgelt nimetada isiksusteks, sest meie kool on kool, kus saab õppida – mitte ainult matemaatikat ja emakeelt, vaid ennekõike lugupidamist-hoolivust elu, iseenda ja teiste suhtes. Vahel tundub lai maailm meie ümber tõepoolest liiga lai ja inimesed temas liiga erinevad. Nõmme Erakool väärtustab iga õpilase omapära, kuid ei pane seejuures kedagi end üksikuna tundma. Väikeses klassiperes on igaühel ruumi kasvada, olla tema ise, olla isiksus. Turvalises keskkonnas kujuneb kõigist erinevustest hoolimata tugev ühtsustunne, areneb loovus ja julgus seda kasutada. Nõmme Erakooli lõpetaja oskab ka hilisemas elus kogu austuses kaaslaste vastu alati iseendaks jääda.

Loe lisaks...

Kontakt

Asukoht kaardil
Idakaare 5, Tallinn, 11614

Üldinfo: info@nek.ee

Direktor Lidia Kõlar
Telefon: 6701 087

Sekretär-maj.juhataja
Anu Rooseniit
Telefon: 6701 797

Õppealajuhataja
Anneli Peebu
Telefon: 6701 273

Õpetajate tuba: 6701 273

Nõmme Erahariduse SA
Registrikood: 9000 6549
Koolitusluba nr 7061HTM
a/a 221001130790

Logopeediatunnid sel nädalal

Õpetaja Kersti Melliku haigestumise tõttu 26.-30. jaanuaril logopeedia ja häälikuseade tunde ei toimu.

Kehaline kasvatus III veerandil

I klass 1. nädal (5.-9. jaan) toimuvad tunnid saalis. 2.-3. nädalal (12.-23. jaan) toimub kelgutamine. Alates 4. nädalast (26. jaan) toimub suusatamine. II-V klass 1. nädal (5.-9. jaan) toimuvad tunnid saalis. 2. nädalast (12. jaan) toimub suusatamine. Suusatamine on paaristund. Lisaks toimub üks tund nädalas võimlas. NB! III klassil alates 2. nädalast ujumine 3 x nädalas! VI-IX klass. 1. nädal (5.-9. jaan) toimuvad tunnid saalis. 2. nädalast (12. jaan) toimub suusatamine. Suusatamine on paaristund. • 1.-5. klassil vajalikud oma suusad/kelgud, v.a 3. klass (ujumine). • 6. klassist alates toimub suusatund Hiiu staadioni ümbruses või Nõmme spordikeskuses – kohapealt suuskade laenutamise võimalus. Suusakomplekti laenutus 2,5 eurot. Vajalik õpilaspilet. • Suusad ja kelgud peavad olema märgistatud (peal nimetähed/nimi ja klass). Samuti kinnitusvahenditega kinnitatud. • Kuna meie ilmad on väga muutlikud, siis õpetaja otsustab enne tunni algust, kas minnakse suusatama või tundi võimlasse. Seega on vajalik, et koolis oleksid ka lühike dress ja spordijalanõud.

Jõululaat

Jõululaada tulusid kogusime teie kõigi abiga seekord 817 eurot. Raha läheb Nõmme Loodusmaja hoolealuste toetuseks. 

Täname kõiki, kes panustasid laada õnnestumisse - väikeseid käsitöölisi ja müüjaid, näomaalijaid, muusikuid, näitlejaid, kohvikupidajaid, torditegijaid ja kõiki teisi abilisi.

Jõulukontsert

Traditsiooniline jõulukontsert toimub neljapäeval, 18. detsembril kell 18-19 TTÜ aulas. 

Peaproov toimub samuti TTÜ aulas kolmapäeval, 17. detsembril kell 12-14.

Leitud mobiiltelefon

Neljapäeval, 27. novembril leitud kooli fuajeest must mobiiltelefon. Omanik saab telefoni kätte kooli kantseleist.

Fotokonkurss

Kõige enam hääli kogus Anna Brith Eisleri foto voolavast veest. Autasustamine toimub poolaasta lõpus.

Aitäh kõigile osalejatele!

Huviringid

 

Esmaspäeval, 15. septembril kell 14.20-15.05 pallimängude ring.
Esmaspäeval, 15. septembril kell 14.20-16.00 kunstiring.
Teisipäeval, 16. septembril kell 13.25-14.10 liikumisring.
Teisipäeval, 16. septembril kell 14.20-15.05 arvutiring.
Reedel, 19. septembril kell 13.25-14.10 pallimängude ring.

 

Kui õpilane soovib ringidega veel liituda või käimisest loobuda, palun andke sellest teada huvijuhile: anne.aidma@nek.ee.

Telli uudised oma e-posti aadressile