A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

E-kool

E-Kooliga liitumise taotlust saavad uute õpilaste (nt 1. klassi) vanemad hakata e-Kooli keskkonnas esitama alates 2. septembrist, kui lapsed on kantud e-koolis õpilaste nimekirja.

E-koolis kasutatavate lühendite seletused:

vh - väga hästi
h - hästi
hv - harjuta veel
or - on raske

T - puudumine-tervislikud põhjused
v - vabastatud kehalisest kasvatusest
V - võistlustel
P - põhjuseta puudumine

 

Õppenõukogu

Järgmine koosolek toimub novembris 2020.

Tundide ajad

Õppetundide ajad 2018/2019. õppeaastal.

I tund 8.30-9.15
II tund 9.25-10.10
III tund 10.20-11.05
1. söögivahetund (I-V klass)
IV tund 11.25-12.10
2. söögivahetund (VI-IX klass)
V tund 12.30-13.15
VI tund 13.25-14.10
VII tund 14.20-15.05
VIII tund 15.15-16.00

Koolivaheajad

2020/2021. õppeaastal

     I vaheaeg 19.–25.10. 2020;
     II vaheaeg 23.12.2020–10.01.2021;
     III vaheaeg 22.–28.02.2021;
     IV vaheaeg 19.–25.04.2021;
     V vaheaeg 14.06–31.08.2021.