A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

E-kool

E-Kooliga liitumise taotlust saavad uute õpilaste (nt 1. klassi) vanemad hakata e-Kooli keskkonnas esitama alates 2. septembrist, kui lapsed on kantud e-koolis õpilaste nimekirja.

E-koolis kasutatavate lühendite seletused:

vh - väga hästi
h - hästi
hv - harjuta veel
or - on raske
A - arvestatud
MA - mittearvestatud

T - puudumine-tervislikud põhjused
v - vabastatud kehalisest kasvatusest
V - võistlustel
P - põhjuseta puudumine

 

Õppenõukogu

Järgmine koosolek toimub novembris 2023.

Tundide ajad

Õppetundide ajad 2023/2024. õppeaastal

I tund 8.30-9.15
II tund 9.25-10.10
III tund 10.20-11.05
1. söögivahetund (I-V klass)
IV tund 11.25-12.10
2. söögivahetund (VI-IX klass)
V tund 12.30-13.15
VI tund 13.25-14.10
VII tund 14.20-15.05
VIII tund 15.15-16.00

Pikapäevarühm
Pikapäevarühm tegutseb igal koolipäeval kell 12.30-17.30.

Kuutasu 50 €; tunnitasu 2,5 €/tund
Pikapäevarühmaga liitumise kohta saab infot klassiõpetajalt või info@nek.ee

Koolivaheajad

2023/2024. õppeaastal

  • I vaheaeg 23. oktoober – 29. oktoober 2023;
  • II vaheaeg 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024;
  • III vaheaeg 26. veebruar – 3. märts 2024;
  • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2024;
  • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2024.