A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Õpetajad 2021/2022. õa

Kadri Aadma   rahvatantsuringi juhendaja
Karol Ansip karol.ansip@nek.ee huvijuht
Urmas Kaljuvee urmaskaljuvee@hot.ee töö- ja tehnoloogiaõpetus
Piret Kask piret.kask@nek.ee Kehaline kasvatus, inimeseõpetus; V klassi juhataja
Riho Kosenkranius riho.kosenkranius@nek.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus
Merje Kruuk merje.kruuk@nek.ee matemaatika; tehnoloogia, robootika;  VIII klassi juhataja
Lidia Kõlar lidia.kolar@nek.ee direktor, inglise keel
Heidi Liebicht heidi.liebicht@nek.ee  muusika
Marju Männik marju.liidja@nek.ee kunst, käsitöö, tööõpetus, VI klassi juhataja
Sven Maanso sven.maanso@nek.ee eesti keel, kirjandus, VII klassi juhataja
Kersti Mellik kersti.mellik@nek.ee vene keel, õpiabiõpetaja, logopeed-eripedagoog
Anneli Peebu anneli.peebu@nek.ee õppealajuhataja, matemaatika, IV klassi juhataja
Marion Pihlamäe marion.pihlamae@nek.ee klassiõpetaja; II klassi juhataja
Lily Raudsepp lily.raudsepp@nek.ee klassiõpetaja, inglise keel, I klassi juhataja
Anu Rooseniit anu.rooseniit@nek.ee sekretär-maj.juhataja, eesti keel, kirjandus, inglise keel
Ene Taras ene.taras@nek.ee inglise keel
Ogulnabat Telga ogulnabat.telga@nek.ee vene keel
Kerstin Tõkman kerstin.tokman@nek.ee loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, inimeseõpetus, IX klassi juhataja
Reelika Tõnurist reelika.tonurist@nek.ee Pikapäevarühma õpetaja
Katrin Veelmaa katrin.veelmaa@nek.ee klassiõpetaja, III klassi juhataja
Marek Vilipuu marek.vilipuu@nek.ee loodusõpetus, füüsika

 

Juhtkond

Nõmme Erakooli pidaja on Nõmme Erahariduse Sihtasutus.

Nõmme Erakooli nõukogu

Jaak Sakla esimees
Lidia Kõlar liige
Ene Taras liige
Mall Ivalo liige
Andri Hõbemägi liige

Lidia Kõlar
direktor
Telefon: 6701 087

Anneli Peebu
õppealajuhataja
Telefon 6701 273

Sekretär-maj.juhataja

Anu Rooseniit
Tel: 6701 797
info@nek.ee

Huvijuht

Karol Ansip
Tel: 670 1273
karol.ansip@nek.ee

Raamatupidaja

Karmen Sander
karmensander55@gmail.com

Söökla

Meie kooli toitlustamisega tegeleb Egni OÜ
Telefon: 55 992 260
egni.ojamae@gmail.com
Kokk ja juhataja: Inge Ojamäe

Med. personal

Irina Semjonova
med õde
+372 5625 6645
irina.semjonova@kth.ee 

Kooliõe teenust pakub SA Tallinna Koolitervishoid
https://kooliode.ee/
FB-leht: 
https://www.facebook.com/TallinnaKoolitervishoid

Abilised

Ülle Ojaste
koolitädi

Tatjana Rubljova
koristaja