A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Dokumendid

Puudumise taotlus avaldus õpilase pikemaks puudumiseks vanema soovil
I klassi avaldus 2023/2024. õa  
Vaheklassi avaldus 2023/2024. õa  
Kooliks ettevalmistava ringi avaldus 2023/2024. õa  
Nõmme Erakooli arengukava 2019-2022  
Nõmme Erakooli õppekava  
Kodukord täitmiseks nii õpilastele kui ka lapsevanematele
Hindamise korraldus hindamise korraldus Nõmme Erakoolis
Vastuvõtu tingimused Nõmme Erakooli õpilaste vastuvõtu tingimused
Sisekord ja ohutus tööõpetuse tunnis  
Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal  
Õppetöö korraldus ja täiendatud reeglid 2020  
Nõmme Erakooli hindamisjuhend (L2)