A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Dokumendid

Pikapäevarühma avaldus 2022/2023  
Puudumise taotlus avaldus õpilase pikemaks puudumiseks vanema soovil
Kooliks ettevalmistava ringi avaldus 2022/2023  
Vaheklassi avaldus 2022/2023 Vabade kohtade olemasolul II-VIII klassi
Nõmme Erakooli põhikiri eesmärk, juhtimine, õppekorralduse alused, õpilaste vastuvõtt jm
Nõmme Erakooli arengukava 2019-2022  
Nõmme Erakooli õppekava  
Kodukord täitmiseks nii õpilastele kui ka lapsevanematele
Hindamise korraldus hindamise korraldus Nõmme Erakoolis
Vastuvõtu tingimused Nõmme Erakooli õpilaste vastuvõtu tingimused
Sisekord ja ohutus tööõpetuse tunnis  
Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal  
Õppetöö korraldus ja täiendatud reeglid 2020  
Nõmme Erakooli hindamisjuhend (L2)