A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Dokumendid

Puudumise taotlus avaldus õpilase pikemaks puudumiseks vanema soovil
I klassi avaldus 2024/2025. õa  
Vaheklassi avaldus 2024/2025. õa  
Kooliks ettevalmistava ringi avaldus 2024/2025. õa  
Õpilaspileti isikustamine  
Nõmme Erakooli arengukava 2023-2026  
Nõmme Erakooli õppekava  
Nõmme Erahariduse SA põhikiri  
Kodukord täitmiseks nii õpilastele kui ka lapsevanematele
Hindamise korraldus hindamise korraldus Nõmme Erakoolis
Vastuvõtu tingimused Nõmme Erakooli õpilaste vastuvõtu tingimused
Sisekord ja ohutus tööõpetuse tunnis  
Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal  
Õppetöö korraldus ja täiendatud reeglid 2020  
Nõmme Erakooli hindamisjuhend (L2)