A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Comenius

Nõmme Erakool osales rahvusvahelises koolide projektis 2012-2014. Projekti toetaja oli Euroopa Liidu haridus- ja teaduskoostöö arendaja Eestis SA Archimedes.

Projekt oli suunatud 5.-7. klassi õpilastele, pealkirjaks on "Hea haridus võrdub hea töö" (A good education equals a good job). Meie partnerid olid koolid viiest Euroopa linnast: Esterwegen Saksamaal, Zarnow Poolas, Pescara Itaalias, Sivas Türgis, Vratsa Bulgaarias. Projekt kestis kokku kaks õppeaastat.

Projekti käigus tegeleti erinevate eakohaste ülesannetega mitmetes koolitundides. Näiteks uuriti võõrkeelte tähtsust töökoha saamisel, uuriti erinevaid ameteid, kujundati teemakohaseid postreid ja voldikuid jpm. Otsiti teemakohaseid aforisme, laule jmt. Projekt oli mitmeid õppeaineid liitev ehk aineteülene. Tegevused sobisid hästi geograafia, kunsti, muusika, keelte, ajaloo ja klassijuhataja tundi.

Projekti koduleht koondab kogu kahe aasta jooksul tehtud töö ja visiitidel toimunu. Kodulehe aadress on http://www.agoodeducationequalsagoodjob.com/