A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Järelevalve

Nõmme Erakooli üle teevad järelevalvet järgmised asutused:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hm@hm.ee

Terviseamet
kesk@terviseamet.ee 

Päästeamet
rescue@rescue.ee 

Andmekaitse Inspektsioon
info@aki.ee 

Tehnilise Järelevalve Amet
info@tja.ee