A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Järelevalve

Oktoobris 2020 viis Haridus- ja Teadusministeerium läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Samuti on lapsevanemal võimalik käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga pöörduda HTMi välishindamisosakonna  peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

 

Nõmme Erakooli üle teevad järelevalvet järgmised asutused:

Haridus- ja Teadusministeerium
hm@hm.ee

Terviseamet
kesk@terviseamet.ee 

Päästeamet
rescue@rescue.ee 

Andmekaitse Inspektsioon
info@aki.ee 

Tehnilise Järelevalve Amet
info@tja.ee