A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Põhikooli lõpueksamid 2022/2023. õppeaastal

eesti keel (kirjalik): 2. juuni 2023; 
matemaatika (kirjalik): 7. juuni 2023. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik): 12. juuni 2023. a;
inglise keel suuline:  12.–14. juuni 2023. a.

Tasemetööd 2022/2023. õppeaastal

 4. klassi õpilastele:

7. klassi õpilastele: