A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Põhikooli lõpueksamid 2023/2024. õppeaastal 

31. mai 2024 - eesti keel (kirjalik)
06. juuni 2024 - matemaatika (kirjalik)
12. juuni 2024 - valikeksam ajaloos, bioloogias, geograafias, füüsikas, keemias ühiskonnaõpetuses ja A-võõrkeeles (kirjalik)
12.-14. juuni 2024 - valikeksam A-võõrkeeles (suuline)

Tasemetööd 2023/2024. õppeaastal

 4. klassi õpilastele:

7. klassi õpilastele: