A

Nõmme Erakool

"Elu viivad edasi isiksused, mitte põhimõtted."
Oscar Wilde

Nõmme Erakoolis kasvanud noori võime julgelt nimetada isiksusteks, sest meie kool on kool, kus saab õppida – mitte ainult matemaatikat ja emakeelt, vaid ennekõike lugupidamist-hoolivust elu, iseenda ja teiste suhtes. Vahel tundub lai maailm meie ümber tõepoolest liiga lai ja inimesed temas liiga erinevad. Nõmme Erakool väärtustab iga õpilase omapära, kuid ei pane seejuures kedagi end üksikuna tundma. Väikeses klassiperes on igaühel ruumi kasvada, olla tema ise, olla isiksus. Turvalises keskkonnas kujuneb kõigist erinevustest hoolimata tugev ühtsustunne, areneb loovus ja julgus seda kasutada. Nõmme Erakooli lõpetaja oskab ka hilisemas elus kogu austuses kaaslaste vastu alati iseendaks jääda.

Loe lisaks...

Kontakt

Asukoht kaardil
Idakaare 5, Tallinn, 11614

Üldinfo: info@nek.ee

Direktor Lidia Kõlar
Telefon: 6701 087

Sekretär-maj.juhataja
Anu Rooseniit
Telefon: 6701 797

Õppealajuhataja
Anneli Peebu
Telefon: 6701 273

Õpetajate tuba: 6701 273

Nõmme Erahariduse SA
Registrikood: 9000 6549
Koolitusluba nr 146
a/a 221001130790

Kollektiivpuhkus

Koolimaja on kollektiivpuhkuse tõttu suletud 29. juunist kuni 1. augustini.

Puhkuseperioodil saab infot aadressil info@nek.ee.

Kaunist suve!

Koolivormi tellimisest

Nõmme Erakooli koolivormi saab tellida Norrison AS koolivormi keskkonnast
http://koolivorm.norrison.ee/596-nomme-erakool
kuni 26. juunini (k.a).

Tellitud tooted toimetatakse kooli augusti lõpus.

08.06-19.06 Idakaare tn Pärnu mnt poolne ots suletud

Seoses Idakaare 2b krundile vee liitumispunkti ehitamisega, on perioodil 08.-19. juuni suletud Idakaare tänava Pärnu mnt poolne ots. 

Seega sel perioodil Pärnu maanteelt Idakaarde pöörata ega Idakaarest Pärnu maanteele sõita ei saa. Samuti ei saa ajuti, eriti kaevatööde ajal Pärnu mnt-lt Idakaarde jalgsi.

Koolihoonele saab ligi Vana-Pärnu mnt poolse jalgvärava ning Idakaare tänavas sööklapoolse (Kuiva tänava poolt tulles) kaubavärava kaudu. 

Tervisenõu distantsõppe ajal

Kooliõde Angela Nihvelt annab tervisenõu ka distantsõppe ajal argipäeviti kell 9-16 telefonil 5625 6617.

Pikendatud distantsõpe

Tänasel, 24. märtsi pressikonverentsil andis haridus- ja teadusminister Mailis Reps teada, et distantsõpe jätkub ka järgmisel kahel nädalal: https://www.err.ee/1068043/reps-koduope-jatkub-ka-jargmised-kaks-nadalat

Et õppetöö sujuks, siis on erakordselt oluline tagasiside. Ootame tihedat suhtlust nii õpilaste ja õpetajate kui ka lapsvanemate ja klassijuhatajate vahel.

Ka aineõpetajad arvestavad distantsõppemeetodite valikul sellega, et otsekontaktis jääb paus pikemaks ning suurendame vajadusel konsultatsioonide hulka. Tiheda suhtluse ja tagasisidestamise abil saame kujundada distantsõppe konkreetsete klasside ja õpilaste vajadustest lähtuvalt.

 

Distantsõppest 23.-27. märtsil

Esimene distantsõppe nädal on seljataha jäänud nng oleme kõik, nii õpilased kui ka õpetajad, saanud uue olukorraga kohaneda. Järjest lisandub ka uusi distantsõppe korraldamise võimalusi, vastavalt õpilaste vanuseastmele ning ainest tulenevatele vajadustele. 

Küsimuste ja tõrgete korral (mõni leht või manus ei avane, ülesande kohta oleks vaja lisaselgitusi) pöörduge aineõpetaja või klassijuhataja poole.

Kui laps on distantsõppe ajal haigestunud, palume lisada eKooli puudumistõendi nagu varem - nii saab klassijuhataja haigestunud lapsest tema aineõpetajaid teavitada, et teaksime ülesannete tähtaegade määramisel sellega arvestada. 

Kui OPIQu või eKooli kasutaja taotluste kohta on küsimusi, kirjutage info@nek.ee

 

Kooli üleminekust koduõppele

Ülemaailmselt leviva ning Eestis üha kasvava nakatumiste hulga tõttu on asunud ka Vabariigi Valitsus astuma ennetavalt konkreetseid samme. Nii tegi haridusminister 12. märtsi 2020 õhtul teatavaks otsuse sulgeda ennetava meetmena alates esmaspäevast, 16. märtsist kõik Eesti koolid vähemalt kaheks nädalaks. Ka Nõmme Erakool läheb üle koduõppele.

Reedel, 13. märtsil palume õpilastel pärast tunde koolist lahkudes õppevahendid ning garderoobist rõivad-jalatsid kaasa võtta. Vajadusel saavad ka vanemad laste asjadele järele tulla kuni kl 18.00. Pikapäevarühma ega ringe sel päeval ei toimu.

Alates 16. märtsist on õppetöö korraldatud ise- ja koduõppe vormis. Täpsema info e-õppe korraldamisest edastavad klassijuhatajad vanematele esmaspäeva, 16. märtsi jooksul meilitsi ja eKooli kaudu. Koduõppe perioodil edastavad õpetajad õppeülesanded eeskätt eKooli vahendusel.