A

Nõmme Erakool

"Elu viivad edasi isiksused, mitte põhimõtted."
Oscar Wilde

Nõmme Erakoolis kasvanud noori võime julgelt nimetada isiksusteks, sest meie kool on kool, kus saab õppida – mitte ainult matemaatikat ja emakeelt, vaid ennekõike lugupidamist-hoolivust elu, iseenda ja teiste suhtes. Vahel tundub lai maailm meie ümber tõepoolest liiga lai ja inimesed temas liiga erinevad. Nõmme Erakool väärtustab iga õpilase omapära, kuid ei pane seejuures kedagi end üksikuna tundma. Väikeses klassiperes on igaühel ruumi kasvada, olla tema ise, olla isiksus. Turvalises keskkonnas kujuneb kõigist erinevustest hoolimata tugev ühtsustunne, areneb loovus ja julgus seda kasutada. Nõmme Erakooli lõpetaja oskab ka hilisemas elus kogu austuses kaaslaste vastu alati iseendaks jääda.

Loe lisaks...

Kontakt

Asukoht kaardil
Idakaare 5, Tallinn, 11614

Üldinfo: info@nek.ee

Direktor Lidia Kõlar
Telefon: 6701 087

Sekretär-maj.juhataja
Anu Rooseniit
Telefon: 6701 797

Õppealajuhataja
Anneli Peebu
Telefon: 6701 273

Õpetajate tuba: 6701 273

Nõmme Erahariduse SA
Registrikood: 9000 6549
Koolitusluba nr 146
a/a 221001130790

Koolimaja suvepuhkusel

Nõmme Erakooli hoone on suletud 23.06-15.08.2021
Info ja küsimustega pöörduge info@nek.ee 

Nõmme Erakooli lõpuaktus

Nõmme Erakooli 9. klassi lõpuaktus toimub laupäeval, 12. juunil kell 14 kooli saalis.
Aktusel osalemine ainult kutsetega.

Nõmme Erakoolis õpivad tublid koolisõitjad

20.-30. mail Leedus Kunkiais toimunud kahenädalasel rahvusvahelisel koolisõidu suurvõistlusel Horsemarket Equestrian Spring Tour, jõudis auhinnalistele kohtadele ja täitis ponide Euroopa meistrivõistluste normi Nõmme Erakooli 7. klassi õpilane Kregory Kikkas.
Täpsemalt saab Kregory saavutustest lugeda siit:
https://hobumaailm.ee/koolisoitjad-jatkasid-leedus-heade.../
 

4.-6. juunil osales Kenry Kikkas rahvusvahelisel koolisõiduvõistlusel CHI Pärnu, kus võistles täiskasvanute arvestuses ning saavutas 2. ja 3. koha, täites noorhobuste maailmameistrivõistluste normi. 

14. juunil vaheklassidesse kandideerimistestide sooritamine

2021/2022. õa vaheklassidesse (II-VIII) kandideerijaid ootame vastuvõtuteste tegema esmaspäeval, 14. juunil kell 10. Vajalik eelnev registreerumine.

Õpilaskandidaadid sooritavad järgmised testid:

II klass - eesti keel ja matemaatika
III-VIII klass - eesti keel, inglise keel, matemaatika

Testipäevale registreerumiseks saata vastuvõtuavaldus ning 2020/2021. õa klassitunnistus ja hinneteleht (eKooli/Stuudiumi õppeaasta väljavõte) e-posti aadressile info@nek.ee.

Testipäevale võtta kaasa kirjutus- ja mõõtevahendid (harilik pliiats, tindi/pastapliiats, joonlaud, vanemates klassides mall, sirkel) ja vahetusjalatsid.

Kes on vastuvõtudokumendid juba esitanud ning kellele on vastuvõtupäevast eraldi teada antud, uuesti registreeruma ei pea. 

Lisainfo +372 670 1797, info@nek.ee 

17. maist kontaktõpe

17. maist on kõik klassid taas kontaktõppel. Järgime järgmisi reegleid:

  • Hommikul kooli tulles desinfitseeritakse fuajees käed.
  • 6.–9. klassi õpilased kannavad koolimajas, sh tundides maski. Võib olla oma maskiga, vajadusel saab maski koolist. Hommikul majja tulles saab maski koolitädi laualt, päevapeale saab vahetusmaski koduklassist õpetaja laualt.
  • Kehalise tunnid ja palliring toimuvad maksimaalselt õues.
  • 5.–8. klassi õpilased jätkavad tehnoloogias käsilolevate projektidega. Vajadusel saab õpetajalt eelneval kokkuleppel konsultatsiooni. 
  • Õpilased liiguvad/suhtlevad klassikaupa – teise klassi ruumi sõpradele külla minna ei saa.
  • Liigutakse seal, kus vaja.
  • Vahetundides käiakse võimalikult palju õues.
  • Klassiruume tuulutatakse pidevalt. Tuulutamist korraldab klassijuhataja/aineõpetaja (ainekabinetis).
  • Haige, kehva enesetundega laps jääb koju.

26.-30.04.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele jätkub ka järgmisel nädalal ehk 26.-30. aprillil kõikides klassides distantsõpe.
Zoomi-tunniplaani edastavad klassijuhatajad.

 

Geograafiaolümpiaad

Hoolimata keerulistest aegadest on tublid õpilased osalenud aineolümpiaadidel ja väga edukalt. Kuigi kõigis ainetes vabariiklikke voorusid ei toimu või on need teadmata ajaks edasi lükatud, on siiski ka neid, kes saavad end proovile panna.
8. klassi õpilane Paul Aleksander Külv on pääsenud piirkonnavooru (Tallinn) parimate hulka ning kutsutud geograafiaolümpiaadi vabariiklikku vooru.