A

Nõmme Erakool

"Elu viivad edasi isiksused, mitte põhimõtted."
Oscar Wilde

Nõmme Erakoolis kasvanud noori võime julgelt nimetada isiksusteks, sest meie kool on kool, kus saab õppida – mitte ainult matemaatikat ja emakeelt, vaid ennekõike lugupidamist-hoolivust elu, iseenda ja teiste suhtes. Vahel tundub lai maailm meie ümber tõepoolest liiga lai ja inimesed temas liiga erinevad. Nõmme Erakool väärtustab iga õpilase omapära, kuid ei pane seejuures kedagi end üksikuna tundma. Väikeses klassiperes on igaühel ruumi kasvada, olla tema ise, olla isiksus. Turvalises keskkonnas kujuneb kõigist erinevustest hoolimata tugev ühtsustunne, areneb loovus ja julgus seda kasutada. Nõmme Erakooli lõpetaja oskab ka hilisemas elus kogu austuses kaaslaste vastu alati iseendaks jääda.

Loe lisaks...

Kontakt

Asukoht kaardil
Idakaare 5, Tallinn, 11614

Üldinfo: info@nek.ee

Direktor Lidia Kõlar
Telefon: 6701 087

Sekretär-maj.juhataja
Anu Rooseniit
Telefon: 6701 797

Õppealajuhataja
Anneli Peebu
Telefon: 6701 273

Õpetajate tuba: 6701 273

Nõmme Erahariduse SA
Registrikood: 9000 6549
Koolitusluba nr 146
a/a 221001130790

26.-30.04.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele jätkub ka järgmisel nädalal ehk 26.-30. aprillil kõikides klassides distantsõpe.
Zoomi-tunniplaani edastavad klassijuhatajad.

 

Geograafiaolümpiaad

Hoolimata keerulistest aegadest on tublid õpilased osalenud aineolümpiaadidel ja väga edukalt. Kuigi kõigis ainetes vabariiklikke voorusid ei toimu või on need teadmata ajaks edasi lükatud, on siiski ka neid, kes saavad end proovile panna.
8. klassi õpilane Paul Aleksander Külv on pääsenud piirkonnavooru (Tallinn) parimate hulka ning kutsutud geograafiaolümpiaadi vabariiklikku vooru.

Stiilinädal

08.-12. veebruarini tähistasime koolis stiilinädalat.

Lähemalt saad lugeda meie Facebooki-lehelt.

1. märtsist eelklassi töö peatatad

Vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele huvitegevusele on kooliks ettevalmistava ringi töö peatatud perioodil 01.-28.03.2021.

Lisainfo info@nek.ee 

2021/2022. õa vastuvõtt

11. jaanuaril alustame 2021/2022. õppeaastaks avalduste vastuvõtmist.

1. klassi avalduse leiate siit.
Vaheklassi avalduse leiate siit.
Kooliks ettevalmistava ringi avalduse leiate siit.

Vastuvõtu tingimustega saab tutvuda siin.

Info ja registreerimine +372 670 1797 ja info@nek.ee

11.–17.01.2021

11.–17. jaanuaril algab taas õppetöö: 1.–4. ja 9. klass on koolis kontaktõppel, 5.–8. klass distantsõppel. Täpsem info ning distantsõppel olijate Zoom-tunniplaan jõuab laste ja vanemateni klassijuhatajate vahendusel.

Kõnealusel perioodil jätkub koolimajas tugiteenuste töö: pikapäevarühm, konsultatsioonid ja õpiabi. Konsultatsioonide ja õpiabi info (sh 5.–8. klass) edastab asjaosalistele klassijuhataja/aineõpetaja/õpiabiõpetaja.

1.–4. klassile toimub majasiseste huviringide töö (ringid, mille tõttu ei teki lisakontakte): arvuti-, kunsti ja palliring.

NB! Kooliks ettevalmistava ringi tunde 11.–17. jaanuaril ei toimu. Täpsema info saadab vanematele eelklassi klassijuhataja. 

Lisainfo info@nek.ee ja 670 1797.

Toetus Nõmme Loodusmajale

2012. aastast oleme igal aastal koos laste ja peredega korraldatud jõululaada tulust toetanud Nõmme loodusmaja. Kuigi tänavu ei olnud jõululaata võimalik korraldada ega saanud teoks ka plaan jõulukohvikutenädalast, ei unustanud me siiski loodusmaja asukaid.