A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Missioon

Nõmme Erakooli missiooniks on turvalises õpikeskkonnas tagada õpilasele tugev põhiharidus.

Tähtsustame:

  • õpikeskkonda, mis on vaba vägivallast ja meelemürkidest,
  • väikesi klassikollektiive,
  • õpetaja toetavat suhtumist õpilastesse,
  • kooli ja kodu koostööd
  • koolipere ühtsustunnet
  • ilumeele kujundamist ja arendamist,
  • lugupidavat suhtumist endasse ja kaaslastesse.

Visioon

Nõmme Erakooli visiooniks on: olla hea mainega väike põhikool, mis väärtustab õpilase mitmekülgset arengut.

Kooli hümn

sõnad: Eda Ahi
viis: Heldin Raidmaa

Mis elab selle maja seinte varjus?
Siin elutseb me kooli lõbus vaim.
Ta on kui meie rõõmsa kamba karjus
või aednik - igaüks meist on ta taim.

Me kool peab meeles, jälgib igat sammu,
mis teeb ta õpilaste tõtlik jalg.
Ei loe, kas tulid alles või siis ammu,
meid nähes ikka rõõmsaks lööb ta palg.

Meil koos on ikka rõõmsaid-kurbi hetki.
On kõikidel meist raskeid, kergeid retki.
Me kool neid näeb, kui raske ongi praegu,
siis teame - tuleb paremaid veel aegu.

Ajalugu

Nõmme Erakool alustas tööd 1990. aastal. Õppetöö toimus Nõmmel, Mai tn 20 tagastamata eramus. Et igal õppeaastal lisandus uus esimene klass, ei mahtunud kool enam algsetesse ruumidesse ning tuli hakata otsima uut tegutsemiskohta.

1994. aasta sügisel kolis nüüd juba 5-klassiline kool endisesse lasteaiahoonesse Idakaare tänavas. Maja oli seisnud aastaid tühjana ning oli väga armetus seisukorras. AS Eesti Ehituse ja lapsevanemate abiga muudeti hoone kahe kuuga elamis- ja töötamiskõlblikuks.

1999. aastal lõpetas põhikooliks sirgunud Nõmme Erakooli esimene lend. Kokku 12 õpilast. Samal aastal ostis AS Eesti Ehitus kooli osaluse füüsilistelt isikutelt ning sai Nõmme Erakooli omanikuks.

2001. aastal lõpetas kooli kolmas lend. Et nõukogudeaegse tüüplasteaia hoone ei rahuldanud kooli õpilaste ja õpetajate elementaarseid vajadusi, siis otsiti ja leiti lahendus - Tallinna linn ja ehituskontsern EE Grupp (praegune Nordic Contractors AS) asutasid Nõmme Erahariduse Sihtasutuse.

Sihtasutuse asutamisotsusega 2. novembrist 2001. aastal sai Nõmme Erakooli omanikuks ehk pidajaks Nõmme Erahariduse Sihtasutus. Sihtasutuse põhiülesandeks on koolimaja rekonstrueerimine kaasaja tasemel ning lisaks muud kooli toetavad ülesanded.

2002. aasta juunis alustati Nõmme Erakooli hoone rekonstrueerimistöödega. Koolimaja esimese järgu valmimisega sama aasta septembris võis õppetöö jätkuda katkestuseta. Ehitustööd lõppesid novembri alguses söökla ning spordisaal-aula valmimisega.

26. novembril 2002. aastal avas rekonstrueeritud koolimaja pidulikult Vabariigi President.