A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

I klass

2021/2022. õa 1. klassi vastuvõtt on lõppenud.
2022/2023. õa 1. klassi vastuvõtuga alustame 10. jaanuarist 2022.

Vastuvõtu korralduse anname kandideerinud laste vanematele teada hiljemalt 1. veebruariks. Vajadusel tehakse tulenevalt Covid-19 viiruse levikust senises vastuvõtukorras muudatusi. 

2021/2022. õa on õppemaks 1500 eurot. 

Vaheklassid

Jooksvalt on võimalik kandideerida vabade kohtade olemasolul ka 2021/2022. õ-a vaheklassidesse.

2021/2022. õa on õppemaks 1500 eurot. 

Kandideerida saab vaba koha olemasolul I-VIII klassi.  Vastuvõtuavalduse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna meilitsi aadressile info@nek.ee või paberil kooli kantseleis. Vastuvõtutingimustega saab tutvuda siin.

Vastuvõtule eelnevad proovipäevad klassis ning tasemetestid põhiainetes (eesti keel, matemaatika, inglise keel) ja seejärel vestlus õpilaskandidaadi vanematega. Vajalik on eelnev registreerimine.

Info telefonil 670 1797 ja info@nek.ee.

Kooliks ettevalmistav ring

2021/2022. õppeaasta kooliks ettevalmistavasse ringi on veel mõned üksikud kohad. Ringi registreerimise avalduse leiate siit.

Õppetöö algab 7. septembril 2021. Õppetöö hakkab toimuma teisipäeviti ja neljapäeviti kell 13.30-17.15. 

2021/2022. õa õppemaks on 100 eurot kuus. Õppetöö toimub september 2020 kuni mai 2021 (k.a).  

Info ja registreerimine tel 670 1797, info@nek.ee 

2021/2022. õa eelklassis õppimist alustaval lapsel on igas tunnis kaasas järgmised vahendid:
1) värvipliiatsid
2) liimipulk
3) käärid
4) värvilised paberid
5) üks väikese ruuduga 12 lehega vihik
6) üks 16 joonega 12 lehega vihik
7) 2 harilikku pliiatsit
8) kustutuskumm
9) teritaja
10) A4 trukiga kiletasku, kus töölehti hoida

Lisaks on lapsele vaja kaasa panna vahetusjalatsid ja väike õhtuoode.

Info ja registreerimine tel 6701 797 ja info@nek.ee

Valmisolek õpingute alustamiseks kujuneb samm-sammult kogu lapse koolieelse elu jooksul ning seda mõjutavad nii sünnipärased eeldused ja võimekused kui ka kasvukeskkond, milles laps elab ja areneb, aga ka inimesed, kes temaga suhtlevad ja tema arengut suunavad.

Nõmme Erakooli kooliks ettevalmistava ringi eesmärgiks on aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulemiseks, andes talle lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas võimetest lähtuvalt põhjalikud algteadmised põhiainetes. Liikumise, muusika ja käelise tegevuse kaudu anda lastele algteadmisi eesti keelest, koduloost, matemaatikast, kunstist ja muusikast. Aidata lapsel sujuvalt üle minna mängult õppimisele. 6-aastaste kooliks ettevalmistavas ringis on lisaks ka inglise keel.

Nõmme Erakooli kooliks ettevalmistavas ringis käsitletakse järgmisi teemasid:

1. Lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad

2. Keel ja kõne (eesti ja inglise keel)

3. Matemaatika

4. Käsitöö

5. Muusika

6. Rütmika

7. Inglise keel

Teadmiseks: