A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

I klass

2023/2024. õppeaasta 1. klass on komplekteeritud. 2024/2025. õppeaasta 1. klassi vastuvõtt algab 10. septembril 2024.

Vastuvõtu korralduse anname kandideerinud laste vanematele teada hiljemalt 1. veebruariks. Korraldus sõltub kandideerivate õpilaste arvust. Vastuvõtu üldiste tingimuste ja korraga saab tutvuda siin.

Vastuvõtuavalduse leiate siit. Digitaalselt allkirjastatud avalduse palume saata info@nek.ee, paberkandjal avalduse saab tuua kooli valvelauda või saata aadressile Idakaare 5, Tallinn 11614.

2023/2024. õa õppemaks on 1700 eurot.

Lisainfo telelefonil 670 1797 ja info@nek.ee

Vaheklassid

2023/2024. õppeaasta vaheklassidesse kandideerimiseks saab avalduse esitada vabade kohtade olemas olul.

Vaheklassi kandideerijad osalevad vaatluspäeval ning sooritavad vastuvõtutesti eesti keeles ja matemaatikas ning alates 2. klassist ka inglise keeles. Vaatluspäevadel osalemise ja testide sooritamise aeg lepitakse iga kandidaadi vanemaga personaalselt kokku.

Vastuvõtuavalduse leiate siit. Digitaalselt allkirjastatud avalduse palume saata info@nek.ee, paberkandjal avalduse saab tuua kooli valvelauda või saata aadressile Idakaare 5, Tallinn 11614.

2023/2024. õa õppemaks on 1700 eurot.

Lisainfo telelefonil 670 1797 ja info@nek.ee

 

Kooliks ettevalmistav ring

2023/2024. õppeaasta kooliks ettevalmistava ringi registreerimise avaldusi saab esitada jooksvalt. Vastuvõtuavalduse leiab SIIT. AVASIME LISARÜHMA!

2023/2024 õa õppemaks on 120 eurot/kuus. Õppetöö toimub september 2023 kuni mai 2024 (k.a), teisipäeviti ja neljapäeviti kell 13.30-17.15. Õppetöö algab 5. septembril.

Info ja registreerimine tel 670 1797, info@nek.ee 

2023/2024. õa eelklassis õppimist alustaval lapsel on igas tunnis kaasas järgmised vahendid:
1) värvipliiatsid
2) liimipulk
3) käärid
4) värvilised paberid
5) üks väikese ruuduga 12 lehega vihik
6) üks 16 joonega 12 lehega vihik
7) 2 harilikku pliiatsit
8) kustutuskumm
9) teritaja
10) A4 trukiga kiletasku, kus töölehti hoida

Lisaks on lapsele vaja kaasa panna vahetusjalatsid ja väike õhtuoode.

Info ja registreerimine tel 6701 797 ja info@nek.ee

Valmisolek õpingute alustamiseks kujuneb samm-sammult kogu lapse koolieelse elu jooksul ning seda mõjutavad nii sünnipärased eeldused ja võimekused kui ka kasvukeskkond, milles laps elab ja areneb, aga ka inimesed, kes temaga suhtlevad ja tema arengut suunavad.

Nõmme Erakooli kooliks ettevalmistava ringi eesmärgiks on aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulemiseks, andes talle lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas võimetest lähtuvalt põhjalikud algteadmised põhiainetes. Liikumise, muusika ja käelise tegevuse kaudu anda lastele algteadmisi eesti keelest, koduloost, matemaatikast, kunstist ja muusikast. Aidata lapsel sujuvalt üle minna mängult õppimisele. 6-aastaste kooliks ettevalmistavas ringis on lisaks ka inglise keel.

Nõmme Erakooli kooliks ettevalmistavas ringis käsitletakse järgmisi teemasid:

1. Lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad

2. Keel ja kõne (eesti ja inglise keel)

3. Matemaatika

4. Käsitöö

5. Muusika

6. Rütmika

7. Inglise keel

Teadmiseks: