A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

I klass

2022/2023. õppeaasta 1. klassi kandideerijate vastuvõtuavaldusi saab esitada alates 10. jaanuarist 2022. Vastuvõtuavalduse leiab SIIT.

Vastuvõtu korralduse anname kandideerinud laste vanematele teada hiljemalt 1. veebruariks. Vajadusel tehakse tulenevalt Covid-19 viiruse levikust senises vastuvõtukorras muudatusi. 

2021/2022. õa on õppemaks 1500 eurot.
2022/2023. õa õppemaks selgub 28. veebruariks 2022 ning avaldatakse esimesel võimalusel kooli kodulehel.

Lisainfo telelefonil 670 1797 ja info@nek.ee

Vaheklassid

2022/2023. õppeaasta vaheklassidesse (II-VIII) kandideerijate vastuvõtuavaldusi saab esitada alates 10. jaanuarist 2022. Vastuvõtuavalduse leiab SIIT.

Jooksvalt on võimalik kandideerida vabade kohtade olemasolul ka 2021/2022. õ-a vaheklassidesse. Avalduse leiab siit.
Kandideerida saab vaba koha olemasolul I-VIII klassi.  Vastuvõtuavalduse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna meilitsi aadressile info@nek.ee või paberil kooli kantseleis. Vastuvõtutingimustega saab tutvuda siin.

Vastuvõtule eelnevad proovipäevad klassis ning tasemetestid põhiainetes (eesti keel, matemaatika, inglise keel) ja seejärel vestlus õpilaskandidaadi vanematega. Vastuvõtutegevustega alustamiseks on esimene samm avalduse esitamine.

2021/2022. õa on õppemaks 1500 eurot. 
2022/2023. õa õppemaks selgub 28. veebruariks 2022 ning avaldatakse esimesel võimalusel kooli kodulehel.

Info telefonil 670 1797 ja info@nek.ee.

Kooliks ettevalmistav ring

2022/2023. õppeaasta kooliks ettevalmistava ringi registreerimise avaldusi saab esitada alates  10. jaanuarist 2022. Vastuvõtuavalduse leiab SIIT.

2021/2022. õppeaasta kooliks ettevalmistavasse ringi on veel mõned üksikud kohad. Ringi registreerimise avalduse leiate siit.
Õppetöö toimub teisipäeviti ja neljapäeviti kell 13.30-17.15. 

2021/2022. õa õppemaks on 100 eurot kuus. Õppetöö toimub september 2021 kuni mai 2022 (k.a).  
2022/2023. õa õppemaks selgub 28. veebruariks 2022 ning avaldatakse esimesel võimalusel kooli kodulehel.

Info ja registreerimine tel 670 1797, info@nek.ee 

2021/2022. õa eelklassis õppimist alustaval lapsel on igas tunnis kaasas järgmised vahendid:
1) värvipliiatsid
2) liimipulk
3) käärid
4) värvilised paberid
5) üks väikese ruuduga 12 lehega vihik
6) üks 16 joonega 12 lehega vihik
7) 2 harilikku pliiatsit
8) kustutuskumm
9) teritaja
10) A4 trukiga kiletasku, kus töölehti hoida

Lisaks on lapsele vaja kaasa panna vahetusjalatsid ja väike õhtuoode.

Info ja registreerimine tel 6701 797 ja info@nek.ee

Valmisolek õpingute alustamiseks kujuneb samm-sammult kogu lapse koolieelse elu jooksul ning seda mõjutavad nii sünnipärased eeldused ja võimekused kui ka kasvukeskkond, milles laps elab ja areneb, aga ka inimesed, kes temaga suhtlevad ja tema arengut suunavad.

Nõmme Erakooli kooliks ettevalmistava ringi eesmärgiks on aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulemiseks, andes talle lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas võimetest lähtuvalt põhjalikud algteadmised põhiainetes. Liikumise, muusika ja käelise tegevuse kaudu anda lastele algteadmisi eesti keelest, koduloost, matemaatikast, kunstist ja muusikast. Aidata lapsel sujuvalt üle minna mängult õppimisele. 6-aastaste kooliks ettevalmistavas ringis on lisaks ka inglise keel.

Nõmme Erakooli kooliks ettevalmistavas ringis käsitletakse järgmisi teemasid:

1. Lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad

2. Keel ja kõne (eesti ja inglise keel)

3. Matemaatika

4. Käsitöö

5. Muusika

6. Rütmika

7. Inglise keel

Teadmiseks: