A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

I klass

2020/2021. õppeaastaks on 1. klassi vastuvõtt lõppenud.
2021/2022. õa 1. klassi vastuvõtt algab 10. jaanuaril 2021.

2020/2021. õa on õppemaks 1500 eurot. 

Vaheklassid

 2020/2021. õa on õppemaks 1500 eurot. 

Jooksvalt on võimalik kandideerida vabade kohtade olemasolul ka 2020/2021. õ-a vaheklassidesse.

Kandideerimine 2021/2022. õa vaheklassidesse algab 10. jaanuaril 2021.

Kandideerida saab vaba koha olemasolul I-VIII klassi.  Vastuvõtuavalduse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna meilitsi aadressile info@nek.ee või paberil kooli kantseleis. Vastuvõtuavalduse leiab siit. Vastuvõtutingimustega saab tutvuda siin.

Vastuvõtule eelnevad proovipäevad klassis ning tasemetestid põhiainetes (eesti keel, matemaatika, inglise keel) ja seejärel vestlus õpilaskandidaadi vanematega. Vajalik on eelnev registreerimine.

Info telefonil 670 1797 ja info@nek.ee.

Kooliks ettevalmistav ring

Registreerimine 2020/2021. õppeaasta kooliks ettevalmistavasse ringi võtame avaldusi vastu ka õppeaasta jooksul vabade kohtade olemasolul. 

Õppetöö algab septembris 2020. Õppetöö hakkab toimuma teisipäeviti ja neljapäeviti kell 13.30-17.15. 2020/2021. õa õppemaks on 100 eurot. Õppetöö toimub september 2020 kuni mai 2021 (k.a).  

Ringi registreerimise avalduse leiate siit.

Info ja registreerimine tel 670 1797, info@nek.ee 

2020/2021. õ-a eelklassis õppimist alustaval lapsel on igas tunnis kaasas järgmised vahendid:
1) värvipliiatsid
2) liimipulk
3) käärid
4) värvilised paberid
5) üks väikese ruuduga 12 lehega vihik
6) üks 16 joonega 12 lehega vihik
7) 2 harilikku pliiatsit
8) kustutuskumm
9) teritaja
10) A4 trukiga kiletasku, kus töölehti hoida

Lisaks on lapsele vaja kaasa panna vahetusjalatsid ja väike õhtuoode.

Info ja registreerimine tel 6701 797 ja info@nek.ee

Valmisolek õpingute alustamiseks kujuneb samm-sammult kogu lapse koolieelse elu jooksul ning seda mõjutavad nii sünnipärased eeldused ja võimekused kui ka kasvukeskkond, milles laps elab ja areneb, aga ka inimesed, kes temaga suhtlevad ja tema arengut suunavad.

Nõmme Erakooli kooliks ettevalmistava ringi eesmärgiks on aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulemiseks, andes talle lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas võimetest lähtuvalt põhjalikud algteadmised põhiainetes. Liikumise, muusika ja käelise tegevuse kaudu anda lastele algteadmisi eesti keelest, koduloost, matemaatikast, kunstist ja muusikast. Aidata lapsel sujuvalt üle minna mängult õppimisele. 6-aastaste kooliks ettevalmistavas ringis on lisaks ka inglise keel.

Nõmme Erakooli kooliks ettevalmistavas ringis käsitletakse järgmisi teemasid:

1. Lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad

2. Keel ja kõne (eesti ja inglise keel)

3. Matemaatika

4. Käsitöö

5. Muusika

6. Rütmika

7. Inglise keel

Teadmiseks: