A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Lapsevanemate koosolekute ajad augustis

1. klass: 26. augustil kell 17
3. klass: 26. augustil kell 17.30
9. klass: 31. augustil kell 18

 

Vastuvõtupäev 24. augustil

II-VIII klassi vabadele kohtadele kandideerijatele toimuvad vastuvõtutestid esmaspäeval, 24. augustil kell 10.00.
Vajalik eelnev registreerimine info@nek.ee

Testide sooritajal võtta kaasa kirjutus- ja mõõtevahendid, eelneva õppeaasta tunnistuse ja hinnetelehe koopia (koopiad saab teha ka kooli kantseleis.

Koolimaja augustis

Koolimaja on augustis avatud kell 9-15.

 

Koolivormi tellimisest

Nõmme Erakooli koolivormi saab tellida Norrison AS koolivormi keskkonnast
http://koolivorm.norrison.ee/596-nomme-erakool
kuni 26. juunini (k.a).

Tellitud tooted toimetatakse kooli augusti lõpus.

08.06-19.06 Idakaare tn Pärnu mnt poolne ots suletud

Seoses Idakaare 2b krundile vee liitumispunkti ehitamisega, on perioodil 08.-19. juuni suletud Idakaare tänava Pärnu mnt poolne ots. 

Seega sel perioodil Pärnu maanteelt Idakaarde pöörata ega Idakaarest Pärnu maanteele sõita ei saa. Samuti ei saa ajuti, eriti kaevatööde ajal Pärnu mnt-lt Idakaarde jalgsi.

Koolihoonele saab ligi Vana-Pärnu mnt poolse jalgvärava ning Idakaare tänavas sööklapoolse (Kuiva tänava poolt tulles) kaubavärava kaudu. 

Tervisenõu distantsõppe ajal

Kooliõde Angela Nihvelt annab tervisenõu ka distantsõppe ajal argipäeviti kell 9-16 telefonil 5625 6617.

Pikendatud distantsõpe

Tänasel, 24. märtsi pressikonverentsil andis haridus- ja teadusminister Mailis Reps teada, et distantsõpe jätkub ka järgmisel kahel nädalal: https://www.err.ee/1068043/reps-koduope-jatkub-ka-jargmised-kaks-nadalat

Et õppetöö sujuks, siis on erakordselt oluline tagasiside. Ootame tihedat suhtlust nii õpilaste ja õpetajate kui ka lapsvanemate ja klassijuhatajate vahel.

Ka aineõpetajad arvestavad distantsõppemeetodite valikul sellega, et otsekontaktis jääb paus pikemaks ning suurendame vajadusel konsultatsioonide hulka. Tiheda suhtluse ja tagasisidestamise abil saame kujundada distantsõppe konkreetsete klasside ja õpilaste vajadustest lähtuvalt.

 

Distantsõppest 23.-27. märtsil

Esimene distantsõppe nädal on seljataha jäänud nng oleme kõik, nii õpilased kui ka õpetajad, saanud uue olukorraga kohaneda. Järjest lisandub ka uusi distantsõppe korraldamise võimalusi, vastavalt õpilaste vanuseastmele ning ainest tulenevatele vajadustele. 

Küsimuste ja tõrgete korral (mõni leht või manus ei avane, ülesande kohta oleks vaja lisaselgitusi) pöörduge aineõpetaja või klassijuhataja poole.

Kui laps on distantsõppe ajal haigestunud, palume lisada eKooli puudumistõendi nagu varem - nii saab klassijuhataja haigestunud lapsest tema aineõpetajaid teavitada, et teaksime ülesannete tähtaegade määramisel sellega arvestada. 

Kui OPIQu või eKooli kasutaja taotluste kohta on küsimusi, kirjutage info@nek.ee

 

Kooli üleminekust koduõppele

Ülemaailmselt leviva ning Eestis üha kasvava nakatumiste hulga tõttu on asunud ka Vabariigi Valitsus astuma ennetavalt konkreetseid samme. Nii tegi haridusminister 12. märtsi 2020 õhtul teatavaks otsuse sulgeda ennetava meetmena alates esmaspäevast, 16. märtsist kõik Eesti koolid vähemalt kaheks nädalaks. Ka Nõmme Erakool läheb üle koduõppele.

Reedel, 13. märtsil palume õpilastel pärast tunde koolist lahkudes õppevahendid ning garderoobist rõivad-jalatsid kaasa võtta. Vajadusel saavad ka vanemad laste asjadele järele tulla kuni kl 18.00. Pikapäevarühma ega ringe sel päeval ei toimu.

Alates 16. märtsist on õppetöö korraldatud ise- ja koduõppe vormis. Täpsema info e-õppe korraldamisest edastavad klassijuhatajad vanematele esmaspäeva, 16. märtsi jooksul meilitsi ja eKooli kaudu. Koduõppe perioodil edastavad õpetajad õppeülesanded eeskätt eKooli vahendusel.

Terviseameti soovitused koroonaviiruse ennetamiseks

Terviseameti soovitustega haridusasutustele saate tutvuda SIIN.