A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Tervisenõu distantsõppe ajal

Kooliõde Angela Nihvelt annab tervisenõu ka distantsõppe ajal argipäeviti kell 9-16 telefonil 5625 6617.

Pikendatud distantsõpe

Tänasel, 24. märtsi pressikonverentsil andis haridus- ja teadusminister Mailis Reps teada, et distantsõpe jätkub ka järgmisel kahel nädalal: https://www.err.ee/1068043/reps-koduope-jatkub-ka-jargmised-kaks-nadalat

Et õppetöö sujuks, siis on erakordselt oluline tagasiside. Ootame tihedat suhtlust nii õpilaste ja õpetajate kui ka lapsvanemate ja klassijuhatajate vahel.

Ka aineõpetajad arvestavad distantsõppemeetodite valikul sellega, et otsekontaktis jääb paus pikemaks ning suurendame vajadusel konsultatsioonide hulka. Tiheda suhtluse ja tagasisidestamise abil saame kujundada distantsõppe konkreetsete klasside ja õpilaste vajadustest lähtuvalt.

 

Distantsõppest 23.-27. märtsil

Esimene distantsõppe nädal on seljataha jäänud nng oleme kõik, nii õpilased kui ka õpetajad, saanud uue olukorraga kohaneda. Järjest lisandub ka uusi distantsõppe korraldamise võimalusi, vastavalt õpilaste vanuseastmele ning ainest tulenevatele vajadustele. 

Küsimuste ja tõrgete korral (mõni leht või manus ei avane, ülesande kohta oleks vaja lisaselgitusi) pöörduge aineõpetaja või klassijuhataja poole.

Kui laps on distantsõppe ajal haigestunud, palume lisada eKooli puudumistõendi nagu varem - nii saab klassijuhataja haigestunud lapsest tema aineõpetajaid teavitada, et teaksime ülesannete tähtaegade määramisel sellega arvestada. 

Kui OPIQu või eKooli kasutaja taotluste kohta on küsimusi, kirjutage info@nek.ee

 

Kooli üleminekust koduõppele

Ülemaailmselt leviva ning Eestis üha kasvava nakatumiste hulga tõttu on asunud ka Vabariigi Valitsus astuma ennetavalt konkreetseid samme. Nii tegi haridusminister 12. märtsi 2020 õhtul teatavaks otsuse sulgeda ennetava meetmena alates esmaspäevast, 16. märtsist kõik Eesti koolid vähemalt kaheks nädalaks. Ka Nõmme Erakool läheb üle koduõppele.

Reedel, 13. märtsil palume õpilastel pärast tunde koolist lahkudes õppevahendid ning garderoobist rõivad-jalatsid kaasa võtta. Vajadusel saavad ka vanemad laste asjadele järele tulla kuni kl 18.00. Pikapäevarühma ega ringe sel päeval ei toimu.

Alates 16. märtsist on õppetöö korraldatud ise- ja koduõppe vormis. Täpsema info e-õppe korraldamisest edastavad klassijuhatajad vanematele esmaspäeva, 16. märtsi jooksul meilitsi ja eKooli kaudu. Koduõppe perioodil edastavad õpetajad õppeülesanded eeskätt eKooli vahendusel.

Terviseameti soovitused koroonaviiruse ennetamiseks

Terviseameti soovitustega haridusasutustele saate tutvuda SIIN.

PISA 2018 uuringu tulemused

Hiljuti edastas INNOVE SA koolidele PISA 2018 uuringu individuaalsed tulemused, kus kool saab näha oma positsiooni võrreldes Eesti keskmisega.

Nõmme Erakool võib oma tulemuste üle uhke olla:
PISA_tagasiside_NEK

 

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorust 1. koht

Laupäeval, 25. jaanuaril toimus Tallinna koolide keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, kus 9. klasside arvestuses saavutas I koha Nõmme Erakooli õpilane Karl Johann Külv.

Koosolekud

Eelklassi lapsevanemate koosolek toimub neljapäeval, 23.01 kell 16.30

VIII klassi lapsevanemate koosolek toimub neljapäeval, 23.01 kell 18

Vastavõtt 2020/2021. õppeaastaks

Vastuvõtt 2020/2021. õppeaastaks algab 10. jaanuaril 2020.

Vastuvõtutingimuste kohta saate lähemalt lugeda SIIT.

I klassi vastuvõtuavalduse leiate SIIT

II-VIII klassi ehk vaheklassi astumise avalduse leiate SIIT.

Kooliks ettevalmistava ringi avalduse leiate SIIT.

 

Lisainfo tel 670 1797 ning registreerimine info@nek.ee ja kooli kantseleis.

 

Kool vaheajal

Pühadeajal on kool suletud 23.-27. detsembril ning 1. jaanuaril.
30.-31. detsembril ja 2.-3. jaanuaril on kool avatud kl 9-13.