A

Uudised

Õppetöö

Kool

Galerii

Vanemad koolimajja ei tule

Head lapsevanemad, alates teisipäevast, 15. septembrist palume lapsevanematel koolimajja mitte tulla, erandiks on veel 1. ja eelklassi õpilased, kelle vanemad saavad lapsed fuajeesse saata. Palume sellesse piirangusse väga tõsiselt suhtuda.

Lapsele teate edasiandmiseks helistage sekretäri/valvelaua telefonile 670 1797 või kirjutage info@nek.ee

Aineõpetaja/klassijuhatajaga kohtumiseks leppige palun eelnevalt kohtumise aeg kokku, eelistatud suhtluskanaliks on praegu e-post.

Huviringid alustavad 8. septembrist

Huviringid alustavad 8. septembrist ning toimuvad järgmistel aegadel:

Palliring
T, 13.25-14.10 (I-II klass)
K, 14.20-15.05 (III-VI klass)
R, 13.25-14.10 (I-IV klass) 

Kunstiring
E, 13.30-15.00 (I-IV klass)

Arvutiring
K, 13.25-14.10 (I-II klass)

Huviringidesse registreerumine aadressil info@nek.ee (Palliringi puhul anda teada ka nädalapäev(ad), mil soovib osaleda.)

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm alustab tööd 2. septembril, toimudes kell 12.30-17.30.

Pikapäevarühmaga liitumise avalduse leiab SIIT

Avaldus tuua kooli kantseleisse või saata aadressile info@nek.ee

1. september

2020/2021. õppeaastat alustasime 1. septembril kahe aktusega.

Kell 11 toimus aktus 1. ja 9. klassile. 17 lõpuklassi õpilase käekõrval astus saali 18 tuliuut Nõmme Erakooli õpilast.

Kell 12 tervitati uue õppeaasta läevel 2.-8. klassi õpilasi.

Lapsevanemate koosolekute ajad august-september

V klass: 09. septembril kell 17.30
VII klass: 09. septembril kell 18.00

Et Idakaare tänavas on kooli ümbruses parkimisvõimalused väga piiratud, palume jätta auto mõnda Nõmme keskuses asuvasse parklasse. Tänades mõistva suhtumise eest!

 

 

Koolimaja augustis

Koolimaja on augustis avatud kell 9-15.

 

Koolivormi tellimisest

Nõmme Erakooli koolivormi saab tellida Norrison AS koolivormi keskkonnast
http://koolivorm.norrison.ee/596-nomme-erakool
kuni 26. juunini (k.a).

Tellitud tooted toimetatakse kooli augusti lõpus.

08.06-19.06 Idakaare tn Pärnu mnt poolne ots suletud

Seoses Idakaare 2b krundile vee liitumispunkti ehitamisega, on perioodil 08.-19. juuni suletud Idakaare tänava Pärnu mnt poolne ots. 

Seega sel perioodil Pärnu maanteelt Idakaarde pöörata ega Idakaarest Pärnu maanteele sõita ei saa. Samuti ei saa ajuti, eriti kaevatööde ajal Pärnu mnt-lt Idakaarde jalgsi.

Koolihoonele saab ligi Vana-Pärnu mnt poolse jalgvärava ning Idakaare tänavas sööklapoolse (Kuiva tänava poolt tulles) kaubavärava kaudu. 

Tervisenõu distantsõppe ajal

Kooliõde Angela Nihvelt annab tervisenõu ka distantsõppe ajal argipäeviti kell 9-16 telefonil 5625 6617.

Pikendatud distantsõpe

Tänasel, 24. märtsi pressikonverentsil andis haridus- ja teadusminister Mailis Reps teada, et distantsõpe jätkub ka järgmisel kahel nädalal: https://www.err.ee/1068043/reps-koduope-jatkub-ka-jargmised-kaks-nadalat

Et õppetöö sujuks, siis on erakordselt oluline tagasiside. Ootame tihedat suhtlust nii õpilaste ja õpetajate kui ka lapsvanemate ja klassijuhatajate vahel.

Ka aineõpetajad arvestavad distantsõppemeetodite valikul sellega, et otsekontaktis jääb paus pikemaks ning suurendame vajadusel konsultatsioonide hulka. Tiheda suhtluse ja tagasisidestamise abil saame kujundada distantsõppe konkreetsete klasside ja õpilaste vajadustest lähtuvalt.